Ustawienia # [ONLYDD2][SKINY CS:GO][RANGI][SVIP][VIP] Cs-Blue.pl @ liveserver.pl